Наші новини


Дізнайтеся першими про результати нашої роботи та останні новини
в сфері інформаційної безпеки

igf.png

З 18 по 21 грудня 2017 року у Женеві пройшов 12-й щорічний Форум з питань управління Інтернетом (Internet Governance Forum, Форум). Захід був організований Департаментом ООН з економічних і соціальних питань при підтримці уряду Швейцарії. Участь у заході взяли представники держав, міжнародних організацій, громадянського суспільства та технічної спільноти. Повний список учасників доступний за інтернет-посиланням https://www.intgovforum.org/multilingual/igf-2017-onsite-participants.

На відкритті Форуму виступили Президент Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард, заступник Генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань Лю Чженьмін, Генеральний директор Відділення ООН у Женеві М.Меллер, Генеральний секретар Міжнародного союзу електрозв'язку Х.Чжао. Окрім того, у формі відеопослання до учасників Форуму звернувся Генеральний секретар ООН А.Гутерреш. Вказані посадовці наголошували на важливості обговорень актуальних питань у сфері Інтернет, в тому числі, в рамках реалізації Цілей сталого розвитку. У ході основної сесії Форуму, присвяченої темі «Формуйте своє цифрове майбутнє» (Shape Your Digital Future), обговорювались питання державної політики, що стосуються безпеки, стабільності, розвитку та інших ключових складових управління Інтернетом.

Відбулися дискусії щодо різноманітних аспектів діяльності у сфері мережі Інтернет за наступними темами: доступ, інтеграція та різноманіття (access, inclusion and diversity), критичні Інтернет ресурси (critical Internet resources), кібербезпека (cybersecurity), цифрова економіка, цифрова робота, торгівля та сталий розвиток (digital economy, digital work, trade and sustainable development), тендерні питання та молодь (gender and youth), права людини онлайн (human rights online), багатостороння співпраця та управління (multistakeholder cooperation and governance), нові технології та тренди (new technologies and emerging issues) - штучний інтелект, інтернет речей, фіктивні новини та ін.

Також експертами було розглянуто питання поточного стану та перспектив розвитку кібербезпеки, обробки великого обсягу даних, розробки Конвенції у сфері кіберпростору, тенденції в галузі розвитку ЗМІ, фіктивних новин і дезінформації, використання Інтернету в освітніх цілях, правові аспекти регулювання діяльності в мережі Інтернет, вплив соціальних мереж на суспільну думку, тендерну рівність, діяльність Міжнародного союзу електрозв'язку у сфері Інтернет-урядування, деякі аспекти підготовки до проведення Форуму Всесвітнього саміту інформаційного суспільства (березень 2018 р.) та ін.

Приверталася увага до необхідності посилення використання новітніх технологій, при цьому враховуючи відповідні виклики та загрози, які вони несуть. Чільне місце відводилось дискусії щодо визначення цінностей, які має пропагувати Інтернет. При цьому, думки фахівців розділились щодо сучасного впливу мережі на суспільство. Так, окремі експерти наголошували, що проблеми суспільства не можуть бути вирішені шляхом регулювання використання Інтернету, в той час як інші, навпаки, підкреслювали, що такі дії можуть мати вагомий ефект. У цьому контексті відбулась дискусія щодо доцільності розробки міжнародної угоди з регулювання Інтернету, результати якої засвідчили неоднозначне ставлення експертів у сфері телекомунікацій до вказаної ідеї.

Жваве обговорення викликала тематика електронної торгівлі (e-commerce). Зокрема, акцентувалась увага на тому, що, за відсутності високошвидкісного доступу країн до мережі Інтернет, сучасна економіка не буде мати можливостей ефективного розвитку. У цьому контексті також розглядались складові глобальної Інтернет-інфраструктури, її розвитку та впливу на глобальну економіку.

Цьогорічна дискусія у сфері кібербезпеки була зосереджена на необхідності усунення загроз у кіберпросторі як для держав в цілому, так і для окремих користувачів. Зокрема, учасники Форуму однозначно підтримали необхідність криптозахисту, як однієї із основних вимог безпеки та конфіденційності. Містився заклик до більш людиноцентричного підходу у кібербезпеці, коли кожен користувач зміг би контролювати та розпоряджатися своєю інформацію, як повноцінний її власник.

Крім того, у центрі уваги учасників Форуму було питання боротьби з фіктивними новинами та дезінформацією. Під час різноманітних дискусій обговорювались сучасні аспекти цього феномену, його вплив на суспільну думку та способи боротьби із ним. Директор української Могилянської школи журналістики Є.Федченко акцентував на безпосередньому впливі цього явища на події в Україні напередодні та в ході гібридної агресії РФ проти нашої держави.

Підводячи підсумки заходу, його учасники констатували важливість та необхідність Форуму з питань управління Інтернетом, як платформи для обговорення сучасних проблем та викликів у сфері управління мережею Інтернет та інших актуальних питань у галузі телекомунікацій, у тому числі у рамках реалізації Цілей сталого розвитку, та закликали до продовження роботи Форуму у майбутньому.

Порядок денний Форуму та більш детальна інформація щодо його результатів доступні за інтернет-адресами: https://www.intgovforum.org/multilingual/ та https://dig.watch/events/12th-internet-governance-forum.

Повідомити про інцидент